Aryaka מאפשרת לספקית הגלובלית של פתרונות שתייה מתקדמים לשפר את העבודה המשותפת ברחבי ישראל, סין ובריטניה  מילפיטאס, קליפורניה (Marketwire/Asianet-Pakistan -נוי תקשורת, 11 בספטמבר 2012):  (Aryaka (www.aryaka.com, מיטוב רשתות תקשורת מרחביות […]